Да пазим околната среда

Скъпи сънародници, отново ви умоляваме помислете и за опазването на околната среда! Ние от фирма БГ Плакат за пореден път ще участваме в разпространението на рекламни материали свързани с тази тема. Този път ще бъде кампания на една от водещите рециклиращи компании „Макметал“. От 01.04. в градовете Бургас, Варна, Пловдив и Русе ще имате възможност само с едно позвъняване да вземат от дома ви и да рециклират излязлото ви от употреба електрическо и електронно оборудване. Така ще помогнете за намаляване  вредното  им въздействие върху човешкото здраве и околната среда, предизвикано от безразборното им изхвърляне.