Проект Гутенберг

През 1400 г. се ражда Йоханес Гутенберг – изобретателят на печатарската преса, променила света. Успехът на начинанието му до голяма степен се дължи на неговата педантичност и безграничния му стремеж към съвършенство. Ето защо избрахме с името му да озаглавим един от най-мащабните си проекти през последните няколко години.

Същността на проекта се изразява в събиране на изключително подробна информация за всяка пощенска кутия в страната. Описваме много точно всеки един вход и къща за съответния квартал – колко домакинства живеят там, колко здрави и реално използваеми пощенски кутии има във всеки един вход, има ли портиер, входът заключва ли се и т.н. Цялата тази информация изключително много помага за точното планиране на всяка кампания, а така също и за стриктните ни проверки във всеки етап от разпространението. И ние, както Гутенберг, вярваме, че обръщайки внимание дори на най-малките детайли, бихме могли да променим света!