Чести въпроси за плакати

Можете да видите още често задавани въпроси в разделите „листовки“ и „за нас“.

Имате ли капацитет за големи и експресни поръчки в цялата страна?
За последните осем години постепенно изградихме стабилна мрежа от коректни служители, обхващаща областните градове на страната. Благодарение на това успяваме да изпълняваме качествено и в срок редица национални кампании, включващи големи тиражи в много на брой населени места.

Какъв е ефектът от лепенето на плакати в малките населени места?
От опита си в над 300 населени места отчитаме, че присъствието на плакати в малките градове предизвиква силен обществен интерес и успява да популяризира рекламираната услуга/продукт в изключително кратък срок. Ако жителите в тези градове са част от Вашата целева група, ние определено препоръчваме този вид реклама.

Знаeте ли с точност какъв брой плакати са необходими за всеки от градовете на България?
Често се допуска грешката, тиражът за даден град да се определя единствено от неговата големина. Това е неправилно, тъй като точният брой плакати зависи и от други важни фактори – гъстота на рекламната инфраструктура, местната рекламна наредба и др. В резултат на многобройните ни национални кампании ние знаем всичко това и можем с точност да планираме колко плаката са необходими за покритието на даден град.

Запознати ли сте с рекламните наредби и поемате ли отговорност пред местните власти?
През последните години в много от градовете на страната се въведоха рекламни наредби, спазването на които се следи все по-стриктно. Ние не пренебрегваме този факт и постоянно се информираме за нововъведените промени. Нашите клиенти могат да бъдат спокойни, тъй като е наш ангажимент да комуникираме с местните власти, ако това се налага.

Какви гаранции давате, че всички плакати ще бъдат залепени според предварителните уговорки?
Добре извършената реклама с плакати е високо ефективна, но процесът на лепене обикновено е трудно проследим. За да дадем пълна гаранция на нашите клиенти, разработихме ефективна система за отчетност на всеки етап от поръчката. Ежедневно изпращаме график на лепене и предлагаме значителен брой снимки, които показват на практика къде и как са залепени над 90% от целия тираж.

С какво лепите плакатите?
Тъй като държим на качественото изпълнение на поръчките си, а също така служителите ни и тяхното здраве са приоритет за нас, лепим с екологично чисто и бързо разграждащо се тапетно лепило. В случаите, когато лепим плакати вътре в дадена сграда, използваме хартиено тиксо.

Можете да видите още често задавани въпроси в разделите „листовки“ и „за нас“.