Масово лепене

При масовото лепене се обхващат значителен брой локации в различни части на градовете. Плакатите се лепят с лепило върху афишни колонки, плакатни табла, строителни огради и др. Това най-често са места, характеризирани с най-голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до максимално голяма аудитория и се обхваща масовия потребител.

БГ Плакат предлага разлепване на плакати във всички градове на страната. Опитът ни в над 300 населени места показва, че този вид реклама е високо ефективен, особено в по-малките градове. Присъствието на плакати там предизвиква силен обществен интерес и успява да популяризира рекламираната услуга/продукт в изключително кратък срок.

За да бъде рекламата с лепене на плакати ефективна, е много важно целият тираж да бъде коректно разпространен. Ето защо предлагаме на клиентите си ежедневни писмени отчети и значителен брой снимки, които на практика показват как, по колко броя и къде точно са залепени плакатите.

Както досега, така и занапред, всички работещи с нас могат да разчитат на бързина и коректност. Можем да твърдим, че когато става дума за разпространение на плакати из цяла България, знаем какво правим и го правим добре.