Отчетност

Вярваме, че дълготрайни бизнес отношения са възможни само при наличие на взаимна коректност. Отношението ни към Вашия бизнес е толкова сериозно, колкото и към нашия. Затова държим да бъдем отчетни и с готовност предоставяме доказателства и гаранции за свършената работа.

Разработили сме ефективна система за отчетност, която дава възможност да се проследи изпълнението на поръчките на всеки етап. Осигуряваме на нашите служители всичко необходимо, за да спазват тази система. Същевременно редовно извършваме проверки, както на разпространителите, така и на проверяващите ги.

Тъй като всеки вид лепене има своите особености, предлагаме различни варианти на отчетност.

Отчетността при масовото лепене представлява ежедневено попълвани таблици относно това, в кой град и кога, се лепят плакати. При необходимост добавяме и карти с точните локации на лепене.

При точковото лепене предлагаме предварителен подробен списък на планираните адреси. По време на кампанията и след нейното приключване представяме по дати реално достигнатите от тях.

И при двата вида лепене предлагаме значителен снимков материал, който показва на практика къде и как са залепени над 90% от плакатите.