Точково лепене

При точковото лепене малък брой плакати се залепят на точно определени локации. Плакатите се поставят с тиксо в предварително подбрани сгради и в непосредствена близост около тях. Това са училища, университети, бизнес центрове и много други, в които се обхваща търсената целева група.

Основните предимства на този тип лепене са гарантираният контакт с търсената аудитория и отличната видимост за целия период на рекламната кампания. Това се постига чрез открит диалог с лицата, отговарящи за въпросните сгради.

Благодарение на дългогодишния ни опит в тази дейност сме изградили добре поддържана база данни, както за София, така и за всички по-големи градове на страната.

Отчетността, която предлагаме при този тип лепене, включва списък по дати с достигнатите адреси и подробен снимков материал. Тази информация е достъпна за клиента през целия период на рекламната кампания.