BG Mail Direct

„BG Mail Direct“ е реклама, насочена към хора с по-високи доходи. Съставихме подробна база данни, която включва всички новопостроени жилищни сгради от по-висок клас.

Разпространението на рекламни материали в тези сгради достига дo точно определена целева група от по-платежоспособни клиенти. Над 80% от живущите в подбраните от нас места са с доходи над средните. Благодарение на квалифицираните ни екипи, обхващаме над 95% от новите сгради, което дава оптимално съотношение цена/ефект.

Известно е, че в къщите в крайградските квартали на София – Драгалевци, Симеоново, Бояна и т.н., също живеят потенциални клиенти с доходи над средните. Разпространението в тези райони е добро допълнение за кампания, насочена към тази целева група.

Повече за тази услуга, можете да прочетете в презентация „BG Mail Direct“.