Чести въпроси за листовки

Можете да видите още често задавани въпроси в разделите „плакати“ и „за нас“.

В кои градове разполагате със собствена куриерска мрежа?
За последните осем години постепенно изградихме надеждна мрежа от коректни служители, обхващаща над 115 града на страната. Благодарение на това успяваме да изпълняваме качествено и в срок редица национални кампании, включващи големи тиражи в значителен брой населени места.

Знаете ли с точност какъв брой листовки са необходими за покриването на градовете в България?
В резултат на многобройните ни национални кампании, можем с точност да планираме колко листовки са необходими за покритието на всеки град. За да бъде информацията напълно прецизна, сме разделили тиража за всяко населено място в три категории според застрояването – комплекси, блокове и къщи. По този начин даваме възможност на клиента с точност да планира своята кампания и да оптимизира своя бюджет.

На какъв принцип сте районирали градовете, в които разпространявате?
Разделяме територията на малки по площ и точно разграничени райони с линейни граници. Стандартното деление на градовете по квартали не е подходящо решение за безадресната реклама, тъй като те нямат ясни очертания и нерядко са големи, поради което не могат да се обхванат за един ден. Микрорайонирането дава много по-точна представа коя част от квартала е покрита и къде разпространява куриерът във всеки един момент.

Какви гаранции давате, че всички листовки ще бъдат разпространени според предварителните уговорки?
Добре извършената безадресна реклама е високо ефективна, но самото разпространение обикновено е трудно проследимо. За да улесним този процес, разработихме ефективна система за отчетност на всеки етап от поръчката. Благодарение на нея можем да поемем пълна отговорност пред нашите клиенти и да дадем гаранция за всяка една листовка.

Какъв отчет предлагате?
Чрез постоянна комуникация с всеки от куриерите ни, знаем с точност кога в кой район се раздава. Тази информация достига своевременно до клиента под формата на ежедневно актуализирана таблица. В допълнение можем да предложим и писмения отчет, в който всеки разпространител отразява входовете, до които е имал достъп. По този начин клиентите ни получават възможността да проследят в детайли изпълнението на поръчката си.

Имате ли определени правила, по които разпространяват вашите куриери?
При безадресната реклама куриерите работят навън без постоянно наблюдение. Това е сериозна предпоставка листовките да не се оставят където и както трябва. За да сведем грешките до минимум, изготвихме ясни писмени правила, в които детайлно описваме нашите изисквания. Спазването им следим чрез постоянни проверки на няколко нива.

По какъв начин и колко често проверявате дейността на своите служители?
Комуникираме редовно с всеки от служителите си и следим отблизо тяхната работа. Постоянно регулираме процеса на разпространение чрез директни проверки на място. За да бъдем обективни и максимално коректни, сме стандартизирали критериите си за контрол чрез подробни правила и формуляри за попълване, както от самите куриери, така и от проверяващите ги.

Какви мерки предприемате, когато установите некоректно разпространение от страна на ваш куриер?
Разработили сме стройна система на проверки, чрез която бързо установяваме допуснатите грешки. Когато установим, че нарушението на правилата е преднамерено, веднага приключваме съвместната си работа с въпросния куриер.

Можете да видите още често задавани въпроси в разделите „плакати“ и „за нас“.