Наръчник

С всяка изминала година сме все по-удивени от некомпетентността и безотговорността, превзели пазара на безадресното разпространение на рекламни материали по пощенските кутии в България.

Нашият задълбочен мониторинг на дейността показва, че в повечето случаи над 70% от напечатаните рекламни материали изобщо не достигат до крайните потребители.

Възниква въпросът: Защо толкова много клиенти плащат за некоректно изпълнение месец след месец? Най-вероятно, защото никой досега не се е опитал да ги запознае с особеностите на безадресната реклама.

Ето защо създадохме Наръчник с 12 критични въпроса, с помощта на които се надяваме да повишим културата на обслужване в целия бранш.