Отчетност

Коректността е една от основните характеристики на добрите бизнес взаимоотношения. За това държим да бъдем отчетни и с готовност предоставяме доказателства и гаранции за свършената работа.

Разработили сме ефективна система за отчетност и осигуряваме на нашите служители всичко необходимо, за да се придържат към нея. В същото време постоянно следим за нейното спазване, като резултатите от този процес моментално достигат до клиентите ни. По този начин те получават възможността да следят от близо изпълнението на своята поръчка.

Системата ни за отчет се базира на подробно микрорайониране. Разделяме територията на малки по площ и ясно разграничени райони, тъй като стандартното деление на градовете по квартали не е подходящо решение за безадресната реклама. Често кварталите нямат ясни граници, а и нерядко са големи, поради което няма как да се обхванат за един ден. Микрорайонирането дава много по-точна представа коя част от квартала е покрита и къде разпространява куриерът към момента на проверката. Тази информация достига своевременно до клиента под формата на ежедневно актуализирана таблица.

Коректното реализиране на целия тираж е критерий дали една рекламна кампания е проведена успешно или не. За да докажем, че раздаваме всички листовки, разпространителите ни своевременно съставят писмен отчет. В него те отразяват абсолютно всеки вход, до който са имали достъп. Благодарение на предварително събраната от нас база данни, веднага установяваме дали даденият тираж съответства на покритите входове.

Разбира се, постоянно извършваме и директен контрол върху самия процес на разпространение. Комуникираме редовно с всеки от куриерите си и следим тяхната работа отблизо. Стандартизирали сме критериите ни за проверки чрез стриктни правила и формуляри за попълване.

Благодарение на всичко това можем да поемем отговорност пред нашите клиенти и да дадем гаранция за всяка една листовка.