Точково

Точково е това разпространение, при което се поставят определен брой листовки на предварително подбрани локации. Това са бизнес центрове, училища, университети, студентски общежития, административни сгради, метростанции и други, които обхващат търсената целева група.

Рекламните материали се поставят на местата с най-голяма видимост, обикновено в близост до входа на сградата – на рецепция, стелажи, пощенски кутии или други подходящи места.

Основното предимство на този тип разпространение е достигането на точно определена целева група с минимални средства. Това постигаме чрез подходящ предварителен подбор на сградите и открит диалог с лицата, от които зависи поставянето на листовките.

Благодарение на дългогодишния ни опит в тази дейност сме изградили добре поддържана база данни, както за София, така и за всички по-големи градове на страната.

Отчетността, която предлагаме при този тип разпространение, представлява точен списък по дати с посетените адреси. Тази информация е достъпна за клиента през целия период на рекламната кампания.