Вълшебна таблица

Провеждайки дългогодишен анализ на безадресната реклама в страната, установихме, че процента на реално разпространените рекламни материали варира между 15-20% и 40-50%. Този факт се дължи най-вече на слабия контрол и ниските нива на отчетност, които се предлагат в момента на пазара. Ето защо от самото начало, ние насочихме усилията си към изграждане на стабилна система за отчетност. Благодарение на нея, спокойно можем да твърдим, че разпространяваме реално не по-малко от 95% от всички рекламни материали.

Въпреки това в примера по-долу решихме да завишим процентите на успеваемост на две произволни фирми (съответно на 45% и 75%), сравнявайки ги с БГ Плакат. При така заложеното предположение, крайният резултат показва, че офертата на БГ плакат е по-изгодна, въпреки че цената ни в примера е двойно по-висока от тази на другите фирми.

Необходим рекламен бюджет за достигане на 1 000 000 домакинства

 
общ тираж за разпространение [бр.] 1 000 000 1 000 000
 
единична цена за печат [лв.] 0.05 0.05
 
единична цена за разпространение [лв.]
 
oбщ бюджет при перфектно 100% разпространение 60 000 60 000 70 000
 
реално разпространение в проценти * 95
 
брой достигнати домакинства 450 000 750 000 950 000
 
себестойност за достигане на едно домакинство D=T(a+b)/R [лв.] ** 0.133 0.080 0.074
 
Формулата изразява реалната себестойност за достигане на едно домакинство (D), изчислена посредством сбора от единичната цена за печат (а) и разпространение (b), умножен по зададения тираж (T), разделено на реалния брой достигнати домакинства (R).
необходим бюджет за достигане на
1 000 000 домакинства [лв.]
133 000 80 000 74 000

Ако желаете да изчислите себестойността на едно достигнато домакинство спрямо Вашата конкретна кампания, може да промените параметрите в белите полета.

Забележки

* Част от тиража не достига желаните потребители поради следните причини:

Поставяне на листовките на неправилно място:

 • на первази;
 • на радиатори;
 • на земята;
 • на входната решетка.

Некоректно разпространение на листовките:

 • пропускане на здрави кутии;
 • пускане по две и повече листовки в една кутия;
 • пускане в счупени кутии (и съответно при първото отваряне на входната врата, листовките падат на земята);
 • многократно пускане в един и същи район поради неспазване границите на района;
 • пропускане на цели райони/квартали поради това, че са с по-трудно достъпни входове, къщи и/или поради неспазване границите на района от небрежност.

Изхвърляне на листовките:

 • в кошчето за боклук в самия вход на блока;
 • в най-близкия контейнер за боклук;
 • „прибрани” в личното мазе на разпространителите;
 • „останали” в склада на фирмата разпространител;
 • „напечатани” само на фактура.

** Формулата изразява реалната себестойност за достигане на едно домакинство (D), изчислена посредством сбора от единичната цена за печат (а) и разпространение (b), умножен по зададения тираж (T), разделено на реалния брой достигнати домакинства (R).

Ако искате да оцените качеството на услугата, която получавате в момента, или просто имате нужда от помощ в избора си на фирма, надникнете зад завесите на безадресния бранш тук.