История

През есента на 1999 г. залепихме първите си плакати по софийските улици. През 2003 г. създадохме дружеството с ограничена отговорност „Мишън Ай Ди Ви”, с основна дейност реклама и разпространение на рекламни материали. С течение на времето постепенно се специализирахме в разлепване на плакати и раздаване на листовки. От 2005 г. представяме тези услуги под търговската марка БГ Плакат.

От тогава насам БГ Плакат е еталон за качество и коректно отношение към всички свои клиенти. Постоянно се усъвършенстваме и се стремим да създаваме нови услуги, които отговарят на променящите се изисквания на рекламния пазар.

За да сме максимално полезни на своите клиенти, бързо започнахме да разширяваме периметъра си на работа. През 2006 г. броят на населените места, в които предлагахме услугите си, надхвърли 27-те областни града на страната. Към днешна дата, благодарение на добре развитата си мрежа, достигаме до всяко населено място в България за изключително кратки срокове.

Благодарни сме на всички клиенти, които през тези повече от 10 години ни се довериха и ни помогнаха да бъдем по-добри.

По-добрите работят по-добре!