Нашата мисия

„Да подобряваме живота на хората!“

Това е основната цел, която ни мотивира да продължаваме напред. За да я изпълним, сме решили стриктно да се придържаме към определени принципи, залегнали в основата на нашата компания. Обособили сме ги в три сфери – нашите клиенти, служителите ни и обществото, в което живеем:

Клиентите ни

В работата си залагаме на умението да слушаме, разбираме и реализираме желанията на нашите клиенти. Следваме етични принципи като лоялност, коректност, отговорно отношение към поетия ангажимент, точно спазване на сроковете.

Няма нищо по-важно от взаимното доверие, поради което се стараем да сме почтени и прозрачни до най-малкия детайл. Държим на обратната връзка, с помощта на която постоянно повишаваме качеството на всичко, предлагано от нас.

Наша практика е да даваме акуратни цени, съответстващи на реално извършената работа, в синхрон с концепцията „win-win“. Вярваме, че дългосрочни и добри взаимоотношения може да има само тогава, когато и двете страни са доволни.

Служителите ни

Считаме, че няма нищо по-важно от хората. Затова огромна част от усилията ни е насочена именно към тях.

Според нас всеки от служителите ни е уникална личност, заслужаваща уважение, без значение каква работна позиция заема. Насърчаваме инициативността и смелостта за справяне с предизвикателства, като подкрепяме всеки стремеж към усъвършенстване. Винаги се стремим към взаимна коректност и дългосрочни взаимоотношения, и предлагаме различни възможности за развитие и устойчив растеж.

Мразим лъжата и прикритостта. Прозрачност, откритост и точност са нещата, на които най-много държим. Следим за качеството на свършената работа и на тази основа определяме честно и справедливо заплащане, с което да изразим благодарността си към всеки коректен служител.

Имаме сериозни изисквания, като за нас личностните качества са много по-важни от професионалната квалификация. Поради това никога не „крадем готови“ кадри от конкуренцията и нямаме практика да наемаме хора директно на високи позиции.

Убедени сме, че само уважаваните и удовлетворени служители ще свършат повече от необходимото. Затова винаги се опитваме да създадем подходяща работна среда, в която всеки да се чувства добре на мястото си. Осъзнаваме, че семейството и личният живот е важен. Поради това предоставяме гъвкаво работно време, чрез което всеки да има възможност за изява в извънработна среда.

Обществото ни

Изпитваме чувство на дълг и отговорност. Осъзнаваме, че не е възможно да бъдем щастливи, докато около нас продължава да има страдание и нищета. Поради това се стремим да осигурим работни места и на социално онеправдани лица, както и на хора с увреждания.

Докато работим и живеем, винаги се опитваме да мислим за другите. Вярваме, че като предлагаме качествени услуги на клиентите си и човешко отношение към служителите си, оказваме позитивен ефект върху цялото общество.

Дълбоко вкоренено в съзнанието ни е, че всичко, с което разполагаме, не е само за нас. Вярваме в благотворителността и в социалната отговорност. В същото време сме против публичното оповестяване на подобни инициативи. Вярваме, че истинската добродетел няма нужда от разгласяване, тя говори сама за себе си.

* * *

В заключение искаме да благодарим на Бог за Неговата помощ, чрез която сме това, което сме, и да изразим надеждата си, че Неговата милост ще бъде с нас и занапред, за да изпълняваме тези принципи по най-добрия възможен начин.